Välkommen!

​Urininkontinens, dvs. urinläckage, är ett vanligt symtom som försämrar livskvaliteten. Inkontinens kan uppkomma av många olika anledningar och det är bra att ta reda på symtomens orsaker. Det är möjligt att påverka inkontinens genom rehabilitering. Särskilt fysioterapeutisk behandling av bäckenbotten ger nytta.

Du kan använda den här guiden för att behandla inkontinens och träna på egen hand under rehabiliteringsperioden.

Tänk på att det här är en allmän guide som är avsedd för alla. Du ska alltid följa de individuella instruktioner för din behandling och rehabilitering som du får. Ta kontakt med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om du är osäker på vilka instruktioner som lämpar sig just för dig.


pic Vad är urininkontinens?

Urininkontinens, dvs. urinläckage, är ett vanligt symtom hos kvinnor i medelåldern och äldre kvinnor. Besväret försämrar livskvaliteten avsevärt

pic Träning av musklerna i bäckenbotten hjälper

Det lönar sig för kvinnor att träna musklerna i bäckenbotten under hela livet.

pic Träna blåsan

När du tränar blåsan kan du i bästa fall lära dig att kissa mer sällan, kissa mer åt gången och minska det trängande behovet att gå på toa.

pic Det lönar sig att behandla förstoppning

Kronisk förstoppning ökar risken för urininkontinens. Därför är det viktigt att behandla förstoppning.

pic Hur påverkar mina levnadsvanor?

Dina levnadsvanor har inverkan på förebyggandet och behandlingen av urininkontinens.


Uppdaterad  6.9.2017