Varför har jag ont i ryggen?

Ryggont är ett mycket vanligt besvär. Var tionde vuxen i Finland lider av långvarigt ryggont. Under den senaste månaden har över en tredjedel av alla vuxna har haft ont i ryggen

Video: Rehabilitering av ryggen är en del av vardagen

Många faktorer kan bidra till ryggsjukdomar:

  • ärftliga faktorer,
  • fysiskt ansträngande arbete med upprepade lyft, svåra arbetsställningar och
  • vibrationer som riktas mot ryggen,
  • långvarigt sittande,
  • rökning,
  • fetma.

Psykosociala faktorer, till exempel stress eller en svår livssituation, påverkar hur vi upplever smärtan.

Genom våra egna levnadsvanor kan vi både förbättra vår rygghälsa och öka risken för att få ont i ryggen. Regelbunden fysisk träning kan minska risken för upprepade smärtor i ryggen.

Ryggsmärta som varat i under sex veckor är oftast välartad och läks vanligen spontant utan vårdingrepp. Då är det inte heller nödvändigt att närmare utreda ryggsmärtans orsak, om det inte finns anledning att misstänka en allvarlig sjukdom eller en sjukdom som kräver särskild behandling.

Under tio procent av alla patienter med smärta i ryggen har ett besvär som kräver särskild behandling. Denna grupp omfattar allvarliga sjukdomar, funktionsstörningar i nervrötterna, Bechterews sjukdom samt kotförskjutning som orsakar symtom.

Största delen av smärtorna i ländryggen är så kallade icke-specifika smärtor. Man känner inte till deras exakta orsak. Icke-specifik ryggsmärta har dock en bra prognos, och vårdresultatet blir ännu bättre när träningen inriktas på rätt sätt.


Till börjanNästa sida

 


 

Ei

Uppdaterad  15.8.2018