Välkommen!

​Den här guiden är avsedd för vuxna som har smärta i nedre delen av ryggen, ländryggen. Guiden ger instruktioner om hur du kan behandla ryggsmärta på egen hand. Guiden kan användas samtidigt med behandlingen och rehabiliteringen inom hälso- och sjukvården.

Smärta i ländryggen är ett vanligt symtom. Nästan alla vuxna har ont i den nedre delen av ryggen i något skede av livet. Största delen av symtomen är ofarliga och försvinner av sig själva på några veckor.

När du får ont i ryggen är det viktigt att du vet vad du kan själv göra för att lindra symtomen. Den här guiden ger dig information om hur du kan behandla smärtan med hjälp av motion och genom att lära dig kroppskontroll och god ergonomi. Guiden ger också information om olika behandlingar som lindrar ryggsmärta.

Den här guiden är en allmän guide om ryggsmärta och den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Därför ska du i första hand iaktta de anvisningar som du får av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Vid behov kan du fråga vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig uttryckligen för dig.

Läs omsorgsfullt avsnittet När ska jag söka vård? i den här guiden och ta kontakt med hälso- och sjukvården vid behov.

I guiden används material från tjänsten Selkäkanava.fi (Finlands ryggförbund r.f, på finska).


pic Varför har jag ont i ryggen?

Största delen av smärtorna i ländryggen är så kallade icke-specifika smärtor. Man känner inte till deras exakta orsak.

pic Motion hjälper

Alla som har ont i ryggen har vanligen nytta av egna åtgärder för att rehabilitera sin rygg.

pic Fysisk träning

Här hittar du allmän information om hur du kan träna i ryggsmärtans olika skeden.

pic Ergonomi hemma och på jobbet

Satsa på ergonomi på jobbet, i studierna och på fritiden.

pic Smärtbehandling

Smärta i ryggen kan behandlas med smärtstillande läkemedel, men det finns också många sätt behandla smärtan utan läkemedel.

pic När ska jag söka vård?

Här hittar du exempel på situationer i vilka det lönar sig att söka vård, om du har ont i ryggen.


Uppdaterad  6.9.2017