När ska jag söka vård?

Här hittar du exempel på situationer i vilka det lönar sig att söka vård, om du har ont i ryggen. Förträngning i ländryggen förutsätter sällan brådskande vård.

Förträngning i ländryggen förknippas med förändringar till följd av förslitningar i ryggen. Sjukdomen utvecklas långsamt och kräver sällan brådskande vård. Uppsök läkare om:

  • du upplever muskelsvaghet i benen.
  • smärtan är outhärdlig.
  • smärtan förhindrar dig att gå längre än 200–300 meter åt gången.
  • du haft symtom i mer än sex månader och symtomen är fortsättningsvis svåra.
  • du har smärta i ryggen tillsammans med urineringssvårigheter, dvs. du kan inte tömma blåsan.
  • du inte kan kontrollera avföringen.
  • du upplever domning i skrevet.
  • om en tå eller ett ben är kallt, blått och mycket ömt. En allvarlig följd av försämrad blodcirkulation i benen är kallbrand i tårna. Då ska du genast uppsöka läkare.

Läs också om andra symtom som förknippas med smärta i ländryggen och som kräver läkarvård: Smärta i ländryggen, när ska jag söka vård?


Föregående sidaNästa sida

 


 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2017