Välkommen!

​Den här guiden är avsedd för vuxna som har ryggsmärta som gör det svårare för dem att gå, dvs. sponal claudication. Guiden ger information om förträngning i ländryggen och instruktioner om hur du kan påverka din rehabilitering själv.

Vad är förträngning i ländryggen?

Förträngning i ländryggen kallas också för förträngning i ryggmärgskanalen och spinal stenos. Det är ett besvär som gör det svårt för patienten att gå, vilket tvingar patienten att ta pauser när han eller hon går. När patienten går, blir ländryggen sjuk, och det kan också förekomma symtom i benen, till exempel smärtor, domning och kraftlöshet. Symtom kan förekomma i benen även om ryggen inte är sjuk.

Förträngning i ländryggen är vanligast hos personer som fyllt 65 år.

Besväret orsakas av att utrymmet i ryggmärgskanalen för nervstrukturerna i ryggen långsamt blir snävare på grund av förslitning. Förträngning kan också orsakas av att ledbanden blir grövre och diskar i ryggraden buktar ut.

Hur behandlas besväret?

Förträngning i ländryggen behandlas i första hand med smärtstillande läkemedel och fysioterapi. Operativ behandling övervägs om symtomen begränsar patientens funktionsförmåga i betydande mån, och om patientens muskelkraft minskar kontinuerligt, eller om smärtan är outhärdlig trots behandlingen.

Den här guiden är en allmän guide för behandling av symtomen på förträngning i ländryggen på egen hand. Den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Du ska alltid följa de individuella instruktioner som du får av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Vid behov kan du fråga vilka instruktioner i guiden lämpar sig just för dig.

I guiden används material från tjänsten Selkäkanava.fi (Finlands ryggförbund r.f, på finska).


pic Vad beror mina symtom på?

Förträngning i ländryggen orsakar vanligen symtom när man blir äldre. Sjukdomen gör det ofta svårare för patienten att gå. Symtomen beror på förslitning i ryggens strukturer.

pic Hur ska jag motionera och träna?

Ofta lindras symtomen småningom, när patienten motionerar på egen hand. Vid behov kan en fysioterapeut hjälpa med instruktioner om olika övningar.

pic Hur ska jag göra på jobbet och i vardagen?

Symtomen på förträngning i ländryggen orsakas ofta av att ryggen blir belastad. Ta pauser på jobbet och i fritidsaktiviteterna.

pic Hur påverkar mina levnadsvanor?

Du kan förbättra din rygghälsa med sunda levnadsvanor. Sköt om din fysiska kondition och undvik övervikt och rökning.

pic När ska jag söka vård?

Här hittar du exempel på situationer i vilka det lönar sig att söka vård, om du har ont i ryggen. Förträngning i ländryggen förutsätter sällan brådskande vård.

pic Behandlingsalternativ

Vid sidan av motion och träning på egen hand kan smärtan lindras med hjälp av läkemedel och stödkorsett. Vid svår förträngning är operativ behandling ett effektivt alternativ


Uppdaterad  6.9.2017