Hur ska jag handla när en närstående blivit sjuk?

En störning i hjärnans blodcirkulation sker ofta plötsligt och oförutsett. Det är av största vikt för patienten att få stöd av de närstående. Ofta hjälper närstående patienten med att uträtta praktiska ärenden.

När en närstående plötsligt blir sjuk, ökar de närståendes ansvar för patientens praktiska ärenden. Det är bra att sköta en del av de praktiska ärendena genast. Resten kan du ta hand om senare. Vid behov kan du be om hjälp av en socialarbetare med skötseln av ärendena.

Ta hand om dessa ärenden så snabbt som möjligt:

De här sakerna kan du ta hand om senare

  • Ta reda på vem som sköter om patientens penningaffärer och om patienten behöver intressebevakning.
  • Ta reda på om patienten har rätt till förmåner, såsom till handikappbidrag eller till vårdbidrag för pensionstagare.
  • Patienten kan också ha rätt till service i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp: transporttjänst, parkeringstillstånd och personlig assistans.
  • En störning i hjärnans blodcirkulation kan leda till en långvarig nedsättning av funktionsförmågan. Då kan patienten ha rätt till exempel till reseersättningar och anpassningsträning.


Till börjanNästa sida

 


 

Kyllä

Uppdaterad  23.8.2018