Varför har jag ont i ryggen?

Ryggont är ett mycket vanligt besvär. Var tionde vuxen i Finland lider av långvarigt ryggont. Under den senaste månaden har över en tredjedel av alla vuxna har haft ont i ryggen.

Många faktorer kan bidra till ryggsjukdomar:

  • ärftliga faktorer,
  • fysiskt ansträngande arbete med upprepade lyft, svåra arbetsställningar och
  • vibrationer som riktas mot ryggen,
  • långvarigt sittande,
  • rökning,
  • fetma.

Psykosociala faktorer, till exempel stress eller en svår livssituation, påverkar hur vi upplever smärtan.

Genom våra egna levnadsvanor kan vi både förbättra vår rygghälsa och öka risken för att få ont i ryggen. Regelbunden fysisk träning kan minska risken för upprepade smärtor i ryggen.

Ryggsmärta som varat i under sex veckor är oftast välartad och läks vanligen spontant utan vårdingrepp. Då är det inte heller nödvändigt att närmare utreda ryggsmärtans orsak, om det inte finns anledning att misstänka en allvarlig sjukdom eller en sjukdom som kräver särskild behandling.

Under tio procent av alla patienter med smärta i ryggen har ett besvär som kräver särskild behandling. Denna grupp omfattar allvarliga sjukdomar, funktionsstörningar i nervrötterna, Bechterews sjukdom samt kotförskjutning som orsakar symtom.

Största delen av smärtorna i ländryggen är så kallade icke-specifika smärtor. Man känner inte till deras exakta orsak. Icke-specifik ryggsmärta har dock en bra prognos, och vårdresultatet blir ännu bättre när träningen inriktas på rätt sätt.

 
 

Testa dina kunskaper om myterna om ryggsmärta

kuva/videoKysymysVastaus1Vastaus2Oikea vastaus 1 tai 2Vastaus1 seliteVastaus2 seliteNeutraali selite (x)

Det är alltid ytterst viktigt att röntgenfotografera ryggen.

Sant

Falskt

Nej, utan falskt. Röntgenfotografering av ryggen behövs mer sällan än man kunde tro, och behovet utvärderas alltid individuellt.

Röntgenfotografering har alltid samband med eventuella nackdelar och fyndens samband med de odefinierbara ryggsmärtorna är alltid svag. Så kallade degenerativa förändringar, det vill säga reduktion av vissa organ, kan hittas hos 68 procent av symtomfria 40-åringar.

Ja. Röntgenfotografering av ryggen behövs mer sällan än man kunde tro, och behovet utvärderas alltid individuellt.

Röntgenfotografering har alltid samband med eventuella nackdelar och fyndens samband med de odefinierbara ryggsmärtorna är alltid svag. Så kallade degenerativa förändringar, det vill säga reduktion av vissa organ, kan hittas hos 68 procent av symtomfria 40-åringar.

x

Fysiskt tungt arbete är ansträngande för ryggen.

Sant

Falskt

Ja, arbete som innehåller mycket lyftande och rotationsrörelser kan vara påfrestande för ryggen.

Du kan minska på tyngden som riktas mot ryggen genom att lyfta med ryggen rak och genom att ta sats med fötterna. På så sätt stöder muskel-, bind- och benstrukturen ställningen på bästa sätt.

Be en arbetskamrat om hjälp eller använd hjälpmedel för att sköta om din arbetsförmåga.

Nej, utan sant. Arbete som innehåller mycket lyftande och rotationsrörelser kan vara påfrestande för ryggen.

Du kan minska på tyngden som riktas mot ryggen genom att lyfta med ryggen rak och genom att ta sats med fötterna. På så sätt stöder muskel-, bind- och benstrukturen ställningen på bästa sätt.

Be en arbetskamrat om hjälp eller använd hjälpmedel för att sköta om din arbetsförmåga.

x

Långvarig smärta i ryggen är alltid ett tecken på en vävnadsskada.

Sant

Falskt

Nej, utan falskt. Det är möjligt, men ofta går långvarig smärta och vävnadsskador inte hand i hand.

Förnimmelsen av kronisk smärta föds slutligen alltid i hjärnan. Ofta känner en människa faktisk smärta ännu efter att den eventuella vävnadsskadan läkt, eftersom det centrala nervsystemet så småningom har blivit känsligt för smärtan.

Ja, det är falskt. Det är möjligt, men ofta går långvarig smärta och vävnadsskador inte hand i hand.

Förnimmelsen av kronisk smärta föds slutligen alltid i hjärnan. Ofta känner en människa faktisk smärta ännu efter att den eventuella vävnadsskadan läkt, eftersom det centrala nervsystemet så småningom har blivit känsligt för smärtan.

x

Ju svårare diagnostiseringen av min ryggsmärta är, desto mer oroväckande är problemet.

Sant

Falskt

Nej, det är falskt. En majoritet av ländryggsbesvären klassificeras som ”ospecificerade”, vilket betyder att det i undersökningar inte hittats tecken på allvarlig sjukdom eller på funktionsstörningar i nervroten. Då är återhämtningsprognosen i allmänhet god.

Ja, en majoritet av ländryggsbesvären klassificeras som ”ospecificerade”, vilket betyder att det i undersökningar inte hittats tecken på allvarlig sjukdom eller på funktionsstörningar i nervroten. Då är återhämtningsprognosen i allmänhet god.

x

Ryggsmärta är ett rent fysiskt besvär.

Sant

Falskt

Nej, det är falskt på så sätt att utöver fysiska faktorer påverkar i synnerhet psykosociala faktorer på hur ryggsmärtan och den skada smärtan medför upplevs.

Hjärnan fungerar ofta som en förstärkare av smärta, till exempel genom oro eller negativa associationer.

Fysiska, psykiska och sociala faktorer inverkar samtidigt och är i ständig växelverkan med varandra.

Ja, det är falskt på så sätt att utöver fysiska faktorer påverkar i synnerhet psykosociala faktorer på hur ryggsmärtan och den skada smärtan medför upplevs.

Hjärnan fungerar ofta som en förstärkare av smärta, till exempel genom oro eller negativa associationer.

Fysiska, psykiska och sociala faktorer inverkar samtidigt och är i ständig växelverkan med varandra.

x

Det finns i allmänhet inte specifika behandlingsformer för ryggsmärta.

Sant

Falskt

Ja, det stämmer på så vis att olika typer av behandlingsalternativ oftast provas före de mest lämpliga metoderna för att vårda smärtan hittas.

Enligt undersökningar kan man minska på symtomen till exempel genom att fortsätta göra dagliga vardagssysslor och motionera lätt.

Nej, det stämmer på så vis att olika typer av behandlingsalternativ oftast provas före de mest lämpliga metoderna för att vårda smärtan hittas.

Enligt undersökningar kan man minska på symtomen till exempel genom att fortsätta göra dagliga vardagssysslor och motionera lätt.

x

Motion på fritiden kompenserar för nackdelarna med att sitta mycket.

Sant

Falskt

Nej, det är falskt. Undersökningar har visat att rikligt sittande i sig orsakar bekymmer, trots att vi skulle röra på oss efter det.

Det är därför viktigt att minska på och pausa det oavbrutna, statiska sittande arbetet.

Musklerna återhämtar sig när deras ämnesomsättning ökar, till exempel genom en liten promenad eller pausgymnastik eller genom att man växlar mellan sittande och stående ställning.

Ja, undersökningar har visat att rikligt sittande i sig orsakar bekymmer, trots att vi skulle röra på oss efter det.

Det är därför viktigt att minska på och pausa det oavbrutna, statiska sittande arbetet.

Musklerna återhämtar sig när deras ämnesomsättning ökar, till exempel genom en liten promenad eller pausgymnastik eller genom att man växlar mellan sittande och stående ställning.

x

Det lönar sig för mig att jobba i stående ställning framöver.

Sant

Falskt

Nej, det är falskt. Om du har suttit på jobbet dagligen i 15 års tid och en dag bestämmer dig för att arbeta enbart i stående ställning i fortsättningen, kan det uppstå problem bland annat då ryggmusklerna tröttnar på grund av den nya belastningen ryggen utsätts för.

När du övergår från att ha suttit hela dagen till att till exempel använda sadelstol eller stå, vänj dig vid den nya ställningen gradvis och växla mellan olika arbetsställningar.

Ja, om du har suttit på jobbet dagligen i 15 års tid och en dag bestämmer dig för att arbeta enbart i stående ställning i fortsättningen, kan det uppstå problem bland annat då ryggmusklerna tröttnar på grund av den nya belastningen ryggen utsätts för.

När du övergår från att ha suttit hela dagen till att till exempel använda sadelstol eller stå, vänj dig vid den nya ställningen gradvis och växla mellan olika arbetsställningar.

x

Om muskelstyrkan i mina ben snabbt försvagas i samband med ryggsmärtan, bör jag uppsöka läkarvård.

Sant

Falskt

Ja. Du bör också uppsöka läkarvård utan dröjsmål om känseln försvagas kring analöppningen eller könsorganen och i fall av avföringsinkontinens, urineringssvårigheter, hård magsmärta, hög feber eller plötslig och oförklarlig smärta, som inte avtar i någon ställning.

Nej, det är sant. Du bör också uppsöka läkarvård utan dröjsmål om känseln försvagas kring analöppningen eller könsorganen och i fall av avföringsinkontinens, urineringssvårigheter, hård magsmärta, hög feber eller plötslig och oförklarlig smärta, som inte avtar i någon ställning.

x

Smärtan sitter alltid bara ”mellan öronen.”

Sant

Falskt

Nej, det är falskt. Du har kanske befunnit dig i situationer där din smärta har nedvärderats eller där du har upplevt att din smärta inte har tagits på allvar. Ändå föds upplevelsen av smärta i våra hjärnor, och ingen av oss skulle känna smärta utan dem.

Förnimmelsen av smärta och i synnerhet upplevelsen av smärta går också att påverka med olika slags läkemedelsfria metoder; utan att för den skull glömma en lämplig smärtlindrande medicinering.

Ja, det är falskt. Du har kanske befunnit dig i situationer där din smärta har nedvärderats eller där du har upplevt att din smärta inte har tagits på allvar. Ändå föds upplevelsen av smärta i våra hjärnor, och ingen av oss skulle känna smärta utan dem.

Förnimmelsen av smärta och i synnerhet upplevelsen av smärta går också att påverka med olika slags läkemedelsfria metoder; utan att för den skull glömma en lämplig smärtlindrande medicinering.

x
 

Kyllä

Uppdaterad  15.8.2018