Guide för rehabilitering vid ischiassmärta

Ischiassmärta som strålar ut till benet och sätet är ett vanligt ryggbesvär. Den här guiden ger information om ischiassmärta och instruktioner om hur du kan behandla smärtan själv.

Smärta i nedre delen av ryggen är ett vanligt symtom. Nästan alla vuxna drabbas av i något skede av livet. Största delen av alla smärtor i ländryggen försvinner av sig själva på några veckor och har ofarliga orsaker.

Smärta som strålar ut från ryggen till benet och sätet är ett vanligt ryggbesvär. Det kallas ischiassmärta. Den här virtuella guiden är avsedd för vuxna som lider av ischiassmärta. Guiden ger information om ischiassmärta och instruktioner om hur du kan själv behandla din ryggsmärta.

Den här guiden är en allmän guide för behandling av ischiassmärta och ersätter inte vård och behandling som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Du ska alltid iaktta de individuella instruktioner som du får av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Om du inte har sökt vård ännu, läs omsorgsfullt avsnittet När ska jag söka vård?i den här guiden. Vid behov kontakta en fysioterapeut, läkare eller jour på ditt område.

I guiden utnyttjas innehåll i tjänsten Selkäkanava.fi (Finlands ryggförbund r.f, på finska).