Vad beror mina symtom på?

Förträngning i ländryggen orsakar vanligen symtom när man blir äldre. Sjukdomen gör det ofta svårare för patienten att gå. Symtomen beror på förslitning i ryggens strukturer.

Ländryggen har markerats med röd färg på bilden.Ibland kan symtomen orsakas av en medfödd snävhet i ryggmärgskanalens strukturer. Förträngning i ländryggen är dock vanligast hos personer som fyllt 65 år.

Det är fråga om en degenerativ process som gör att nervvävnader i ryggen hamnar i kläm, vilket försämrar deras blodcirkulation. Förträngningen uppstår i allmänhet genom förändringar som orsakas av flera förslitningar som uppkommit på samma område i ryggen.

Orsaken kan vara att

  • ryggkotornas struktur förändras,
  • ledbanden blir grövre,
  • det sker förändringar i diskarna mellan kotorna.

Ryggmärgskanalen, som bildas av de ringformade ryggkotorna, blir snävare på grund av förslitningsbaserade förändringar, vilket gör att nervvävnaderna hamnar i kläm.

Hur och när orsakar förträngningen symtom?

Förträngningen kan göra det svårare för patienten att gå. Den kan också orsaka domning och kraftlöshet i benen.

Eftersom besväret orsakas av förslitning i ryggen, kan en långvarig framåtlutad ställning och långvarigt sittande göra ryggsmärtan starkare. Om du måste sträcka på ryggraden långa tider kan smärtan också bli starkare. Ibland kan alla rörelser i ryggen vara smärtsamma på grund av att nervrötterna blivit irriterade.

I vila blir symtomen vanligen lindrigare. Symtomen varierar ofta dagligen och även på längre sikt.

Andra orsaker till symtom

Förslitningar i ryggen är inte den enda orsaken till att det blir svårare att gå. Även problem med blodcirkulationen i benen kan leda till det. Ett symtom som har sitt ursprung i ryggen ändras ofta inte när man går i en uppförsbacke. Symtom som orsakas av blodcirkulationen blir däremot ofta starkare i uppförsbacke.

Ibland kan symtomen orsakas av en sjukdom i det perifera nervsystemet till exempel i anslutning till diabetes.

 

Kyllä

Uppdaterad  12.1.2018