Guide för rehabilitering vid förträngning i ländryggen

Den här guiden är avsedd för vuxna som har ryggsmärta som gör det svårare för dem att gå, dvs. sponal claudication. Guiden ger information om förträngning i ländryggen och instruktioner om hur du kan påverka din rehabilitering själv.

Vad är förträngning i l​​ändryggen?

Förträngning i ländryggen kallas också för förträngning i ryggmärgskanalen och spinal stenos. Det är ett besvär som gör det svårt för patienten att gå, vilket tvingar patienten att ta pauser när han eller hon går. När patienten går, blir ländryggen sjuk, och det kan också förekomma symtom i benen, till exempel smärtor, domning och kraftlöshet. Symtom kan förekomma i benen även om ryggen inte är sjuk.

Förträngning i ländryggen är vanligast hos personer som fyllt 65 år.

Besväret orsakas av att utrymmet i ryggmärgskanalen för nervstrukturerna i ryggen långsamt blir snävare på grund av förslitning. Förträngning kan också orsakas av att ledbanden blir grövre och diskar i ryggraden buktar ut.

Hur behandlas besvär​​et?

Förträngning i ländryggen behandlas i första hand med smärtstillande läkemedel och fysioterapi. Operativ behandling övervägs om symtomen begränsar patientens funktionsförmåga i betydande mån, och om patientens muskelkraft minskar kontinuerligt, eller om smärtan är outhärdlig trots behandlingen.

Den här guiden är en allmän guide för behandling av symtomen på förträngning i ländryggen på egen hand. Den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Du ska alltid följa de individuella instruktioner som du får av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Vid behov kan du fråga vilka instruktioner i guiden lämpar sig just för dig.

I guiden används material från tjänsten Selkäkanava.fi (Finlands ryggförbund r.f, på finska).