Muskelstyrketräning och muskelvård

Med hjälp av muskelstyrketräning kan du förbättra din funktionsförmåga i vardagen.

Träning på gym är bra muskelstyrketräning, men du kan också träna muskelstyrkan hemma. Via länkarna här nedan hittar du lämpliga övningar för de olika skadenivåerna.

Följ i första hand de anvisningar som du får av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Fråga vid behov vilka instruktioner som lämpar sig för just dig.

Muskelvård

Du behöver muskelvård som motvikt till muskelstyrkeövningarna. I guiderna för de olika skadenivåerna hittar du instruktioner för muskelvård.

 

Kyllä

Uppdaterad  30.6.2020