Muskelstyrketräning och muskelvård

Med hjälp av muskelstyrketräning kan du förbättra din funktionsförmåga i vardagen.

Träning på gym är bra muskelstyrketräning, men du kan också träna muskelstyrkan hemma. Via länkarna här nedan hittar du lämpliga övningar för de olika skadenivåerna.

Muskelvård

Du behöver muskelvård som motvikt till muskelstyrkeövningarna. I guiderna för de olika skadenivåerna hittar du instruktioner för muskelvård.

Följ i första hand de anvisningar som du får av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Fråga vid behov vilka instruktioner som lämpar sig för just dig.

 

Kyllä

Uppdaterad  30.6.2020