Vad kan autonom dysreflexi bero på?

Autonom dysreflexi kan utlösas av vilken som helst stimulering under skadenivån. Det är viktigt att orsaken utreds, då symtom uppkommer.

Det kan finnas många olika orsaker till symtom av autonom dysreflexi. Red ut den utlösande orsaken och försök behandla den. De vanligaste utlösande faktorerna är till exempel att urinblåsan eller tarmen blir överfylld.

Printa ut ett instruktionsko​rt (PDF)Open this document with ReadSpeaker docReader till dig själv, där du hittar instruktioner för hur du ska agera om du får symtom av autonom dysreflexi.

Edelline​​n sivu Seuraava sivu
 

Kyllä

Uppdaterad  26.8.2020