Hur kan jag förebygga symtomen?

Genom att sköta om ditt eget välbefinnande, kan du förebygga största delen av de faktorer som orsakar autonom dysreflexi.

  • Katetrisera regelbundet och kontrollera att katetern och urinstomipåsen fungerar.
  • Töm tarmen med jämna mellanrum.
  • Förebygg hudsår genom att regelbundet kontrollera huden.
 

Kyllä

Uppdaterad  26.8.2020