Guide för identifiering och egenvård av autonom dysreflexi

Den här guiden är avsedd för personer med ryggmärgsskador som riskerar att drabbas av autonom dysreflexi.

Personer som har en ryggmärgsskada i nivå med halskotorna eller ovanför T6-nivån i bröstkotorna riskerar att drabbas av autonom dysreflexi. Autonom dysreflexi kan leda till en okontrollerad blodtryckshöjning, som i värsta fall är livshotande.

Bekanta dig i synnerhet med innehållet i guiden Vad ska jag göra om symtom uppkommer?

Den här guiden är en allmän guide och den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Fråga vid behov vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig för just dig.

pic Vad är autonom dysreflexi?

Autonom dysreflexi (AD) är en funktionsstörning i det autonoma nervsystemet, där kroppen reagerar på stimulering under skadenivån på ett avvikande sätt, vilket orsakar många olika slags symtom.

pic Hur känner jag igen symtom av autonom dysreflexi?

Kraftig huvudvärk, svettning och rodnad i huden kan vara symtom på autonom dysreflexi. Det lönar sig att lära sig känna igen de symptom som är typiska för en själv.

pic Vad kan autonom dysreflexi bero på?

Då symtom av autonom dysreflexi uppkommer, är det viktigt att utreda orsaken.

pic Vad ska jag göra om symtom uppkommer?

Du måste agera omedelbart om du får symtom av autonom dysreflexi.

pic Hur kan jag förebygga symtomen?

Genom att sköta om ditt eget välbefinnande kan du förebygga största delen av de faktorer som orsakar autonom dysreflexi.

På annat håll i Rehabiliteringshuset

Läs mer om de olika nivåerna i ryggmärgsskada: