Guide för egenvård av urinblåsan efter ryggmärgsskada

I den här guiden får du information om de förändringar i urinblåsan som en ryggmärgsskada medför och instruktioner för egenvård av urinblåsan.

Ungefär 80 % av personer som fått en ryggmärgsskada har urineringsbesvär. Genom att sköta om urinblåsan blir din vardag lättare och du förebygger komplikationer, såsom urinvägsinfektioner och symptom av autonom dysreflexi.

Den här guiden är en allmän guide och den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Därför ska du i första hand följa de anvisningar som du får av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Fråga vid behov vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig för just dig.

På vilket sätt kan urinblåsans funktion förändras?

Då en ryggmärgsskada uppstår kan urinblåsan och dess slutmusklers nervförbindelser skadas, vilket medför varierande urineringsstörningar.

Hur sköter jag om min urinblåsa?

Det är viktigt att få i sig tillräckligt med vätska och att tömma blåsan regelbundet för att njurarna och blåsan ska fungera bra.

När ska jag kontakta yrkesutbildade inom hälsovården?

Kontakta yrkesutbildade inom hälsovården, om du upptäcker förändringar i din urinering.