Egenvård av huden efter ryggmärgsskada

Hudens funktion förändras efter en ryggmärgsskada. Ifall känsel saknas ökar risken för att huden tar skada. Det är en central del av egenvården att vårda huden och hålla koll på hudens skick.

Svett- och talgkörtlarnas funktion kan förändras efter en ryggmärgsskada, beroende på ryggmärgsskadans nivå och svårighetsgrad. Ofta minskar svett- och talgproduktionen under skadenivån, vilket gör att huden blir torrare. Förändringarna är ändå individuella. Ryggmärgsskador kan också medföra känselstörningar i huden och förändringar i hudens blodcirkulation.

Den här guiden är riktad till ryggmärgsskadade personer som stöd i egenvården.

Den här guiden är en allmän guide och den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Därför ska du i första hand följa de anvisningar som du får av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Fråga vid behov vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig för just dig.

Sköt om basvården av huden

En god hygien ger en bra grund för hudvården. För att huden ska hållas i gott skick måste du dagligen kontrollera hur den mår.

Observera hur din hud mår

En viktig del av vården är att du håller koll på hur din hud mår, så att du snabbt kan reagera på eventuella förändringar som sker i din hud.

Viktigt med ställningsvård

Att byta ställning tillräckligt ofta är en viktig del av en god hudvård.

Se till att din kost är tillräckligt varierad

Rätt slags kost främjar hudens välbefinnande.

Förebygg trycksår

Trycksår är lokal skada på huden eller vävnaden under den som orsakas av att de utsätts för tryck eller av att huden tänjs ut.

Om du vill kan du skriva ut instruktionen här: