Hur klarar jag mig hemma?

Efter en ryggmärgsskada kan du få många olika typer av stöd för att klara dig hemma.

Du kan behöva hjälp och stöd för att klara dig hemma efter att din funktionsförmåga förändrats. Hjälpbehovet utvärderas alltid individuellt. Du hittar mer information i ämneshelheterna här nedan.

Hjälpmedel

Hjälpmedlen är en betydande del av rehabiliteringsprocessen efter en ryggmärgsskada.

Vanliga hjälpmedel är till exempel:

 • hjälpmedel för personlig hygien
 • madrass som förebygger trycksår
 • manuell rullstol
 • sittkudde som ger stöd och förebygger trycksår.

Välj de för dig bäst lämpade hjälpmedlen tillsammans med en yrkesutbildad person inom hälsovården. Se till att de hjälpmedel du använder kontrolleras regelbundet, så att de fungerar ordentligt och är ändamålsenliga och trygga att använda.

Hjälpmedelscentralen på området där du bor hjälper dig med anskaffningen av hjälpmedel.

Ändringsarbeten

Med hjälp av ändringsarbeten blir det lättare för dig att röra dig på platser som är viktiga för dig, till exempel hemma och på din arbetsplats.

Exempel på ändringsarbeten som underlättar din vardag:

 • borttagning av trösklar
 • bredare dörröppningar
 • tillgängliga toalett- och duschutrymmen
 • ramper.

Yrkesutbildade personer inom hälsovården hjälper dig vid behov i utvärderingen av den omgivning du lever i och i genomförandet av ändringsarbetena.

Viktiga stödtjänster

Det är möjligt för dig att fortsätta bo hemma trots ryggmärgsskadan. En kartläggning görs om ditt individuella behov av olika slags servicetjänster och stödåtgärder.

Exempel på service- och stödtjänster:

 • hemsjukvård
 • hemtjänst
 • personlig assistans
 • färdtjänst.

På annat håll i Rehabiliteringshuset

Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsplanen är en behovsbaserad individuell plan om rehabiliteringens fortsättning, samt dess målsättningar och metoder. Den utarbetas och uppdateras regelbundet tillsammans med yrkesutbildade personer inom hälsovården. Rehabiliteringsplanen kan uppdateras till exempel i primärvården eller i samband med ett besök på ryggmärgsskadepolikliniken.

Kamratstöd

Du kan få stöd i rehabiliteringen av professionella stödpersoner som själva har en ryggmärgsskada. De jobbar på sjukhuset eller på rehabiliteringsanstalten. Stödpersonerna kan ge dig stöd och handledning gällande vardagssysslor, då du ska flytta tillbaka hem. De handleder också grupper där praktiska färdigheter övas.

Du kan träffa en professionell stödperson till exempel vid ryggmärgsskade-enheterna vid Helsingfors, Tammerfors och Uleåborgs universitetssjukhus i början av din rehabilitering.

Du kan också få stöd av frivilliga stödpersoner som har en ryggmärgsskada. Kamratstödsverksamheten för ryggmärgsskadade upprätthålls av de ryggmärgsskadades förening Akson rf​.

Hitta kamratstöd

Kamrathuset hjälper personer som fått en skada och deras närstående att hitta kamratstöd och tillförlitlig information om kamratstöd. Kamrathuset samlar kamratstöd som erbjuds av patientorganisationer.

 

Kyllä

Uppdaterad  26.8.2020