Hur inverkar skadan på min funktionsförmåga?

En ryggmärgsskada i bröstryggen eller i den övre delen av ländryggen på nivån T10-L1, leder till förlamning i benen eller bålen eller bäckenet, det vill säga paraplegi.

Ryggmärgsskadans inverkan på funktionsförmågan (komplett ryggmärgsskada, nivå T10-L1)

Om ryggmärgen skadas på nivån T10-L1, saknas funktion i benen. Händernas funktion försvagas inte och musklerna i kroppen fungerar.

Vardagliga aktiviteter klarar du av helt självständigt. Du kan röra dig självständigt med rullstol i olika slags terränger. Du kan behöva hjälp med tyngre hushållsarbete, men annars klarar du dig smidigt i vardagen.

Funktionsförmågan varierar från person till person. Försämringarna i funktionsförmågan beror inte bara på skadenivån, utan också på skadans omfattning. Ålder, bakomliggande sjukdomar och eventuella andra skador inverkar också. Ditt psykiska välbefinnande, det stöd du får av närstående och omgivningen du lever i kan också ha en positiv eller negativ inverkan på rehabiliteringen.

Om ryggmärgsskadan är inkomplett kan funktionsförmågan hållas på nästan normal nivå, trots att skadan befinner sig i ryggmärgen på nivån T10-L1.

 

Kyllä

Uppdaterad  26.8.2020