Hur inverkar skadan på min funktionsförmåga?

En ryggmärgsskada i bröstryggen på nivån T1-T9 leder till förlamning i benen eller bålen eller bäckenet, det vill säga paraplegi.

Ryggmärgsskadans inverkan på funktionsförmågan (komplett ryggmärgsskada, nivå T1-T9)

Om ryggmärgen skadas på nivån T1-T9-nivån fungerar händerna bra, men kroppens och benens muskler fungerar inte.

Du kan röra dig självständigt med rullstol i olika slags terränger. Du kan behöva hjälp med tyngre hushållsarbete, men annars klarar du dig smidigt i vardagen.

Funktionsförmågan varierar från person till person. Försämringarna i funktionsförmågan beror inte bara på skadenivån, utan också på skadans omfattning. Ålder, bakomliggande sjukdomar och eventuella andra skador inverkar också. Ditt psykiska välbefinnande, det stöd du får av närstående och omgivningen du lever i kan också ha en positiv eller negativ inverkan på rehabiliteringen.

Om ryggmärgsskadan är inkomplett kan funktionsförmågan hållas på nästan normal nivå, trots att skadan befinner sig i ryggmärgen på nivån T1-T9.

 

Kyllä

Uppdaterad  25.8.2020