Basfakta om ryggmärgsskada på nivån T1-T9

Den här guiden är riktad till personer som har en ryggmärgsskada på nivån T1-T9 och till deras närmaste.

Rehabilitering är en livslång process, som fortsätter också efter den mest intensiva rehabiliteringsperioden. Det krävs tid för att funktionsförmågan ska bli bättre. Ett av rehabiliteringens syften är att du blir expert på din egen vardag. Då kan du berätta för assistenter och dina närmaste på vilket sätt du vill få stöd och hjälp i vardagen.

I och med skadan begränsas din funktionsförmåga, och de aktiviteter som du kan delta i förändras. Det lönar sig ändå att hålla fast vid de aktiviteter som är viktiga för dig och fundera på hur du kunde delta i dem. I din nya livssituation behöver du mod, engagemang och en vilja att möta dina framtida utmaningar.

Den här guiden är en allmän guide och den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Fråga vid behov vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig för just dig.

pic Hur inverkar skadan på min funktionsförmåga?

En ryggmärgsskada i bröstryggen på nivån T1-T9 leder till förlamning eller känslobortfall i benen eller bålen eller bäckenet, det vill säga paraplegi.

pic Hur klarar jag mig hemma?

Efter en ryggmärgsskada kan du få många olika typer av stöd för att klara dig hemma.

pic Vad kan jag själv göra?

Om du har en skada på nivån T1-T9 kan du själv sköta om ställnings- och rörelsevården. Du kan be om hjälp av en annan person vid behov.