Hur inverkar skadan på min funktionsförmåga?

En ryggmärgsskada i ländryggen på nivån L2-S5 leder till förlamning i benen, det vill säga paraplegi.

Om ryggmärgen skadas på nivån L2-S5, försvagas endast benens funktion.

Vardagliga aktiviteter klarar du av helt självständigt. Du kan röra dig självständigt med rullstol i olika slags terränger.

Funktionsförmågan varierar från person till person. Försämringarna i funktionsförmågan beror inte bara på skadenivån, utan också på skadans omfattning. Ålder, bakomliggande sjukdomar och eventuella andra skador inverkar också. Ditt psykiska välbefinnande, det stöd du får av närstående och omgivningen du lever i kan också ha en positiv eller negativ inverkan på rehabiliteringen.

Om ryggmärgsskadan är inkomplett kan funktionsförmågan hållas nästan på normal nivå, trots att skadan befinner sig i ryggmärgens nedre del.

Till början Seuraava sivu

 

Kyllä

Uppdaterad  26.8.2020