Vad kan jag själv göra?

Aktiva ställnings- och rörelseövningar upprätthåller din funktionsförmåga. Om du har en skada på nivån C7-C8 kan du utföra en del av övningarna själv, men du behöver assistans av en annan person med vissa av dem.

Ett av rehabiliteringens mål är att du lär sig vilka saker som är viktiga att beakta i din vardag. Då kan du berätta för personerna som hjälper dig vilken typ av hjälp du vill ha.

Regelbunden tänjning och att du rör på dina leder förhindrar att felställningar uppstår och att dina ledrörelser begränsas. Du kan göra tänjningar och rörelseövningar morgon och kväll vid sidan av dina vardagsrutiner.

Eftersom fingrarnas muskler bara fungerar delvis, är det typiskt att det går att sträcka på fingrarna, men att det är svårare att aktivt böja dem. Därför är det viktigt att du sköter om rörligheten i fingrarnas leder också i böjningsriktningen.

En ryggmärgsskada orsakar förändringar i många delar av funktionsförmågan. Du hittar instruktioner för egenvård från våra andra egenvårdsguider.

pic Instruktioner för tänjning

Eftersom kroppens rörelse- och känselförmåga har försämrats, är det speciellt viktigt att tänja och vårda kroppens ställningar.

pic Instruktioner för rörelseövningar

Rörelseövningar är mycket viktiga, eftersom din rörelse- och känselförmåga har försvagats.

pic Instruktioner för styrketräning

Vardagen blir smidigare om du sköter om dina muskler genom att träna dem.