Instruktioner för rörelseövningar

Eftersom din rörelse- och känselförmåga har försvagats, är det viktigt att du utför rörelseövningar.

Rörelseövningar upprätthåller ledernas rörlighet. Du behöver hjälp av en annan person för att utföra rörelseövningarna. Vem som helst kan hjälpa dig med övningarna, så länge instruktionerna här under följs. Då du gör rörelseövningar är det viktigt att komma ihåg att du kanske inte känner den smärta som rörelseövningen kan förorsaka. Övningarna ska alltid göras försiktigt.

Rörelseövningar för axeln

Syfte: Upprätthåller axelledens rörelsevidd.

Instruktion: Be din assistent att röra din arm åt sidan och sedan tillbaka mot kroppen.

Instruktion: Be din assistent röra din arm uppåt och neråt.

Instruktion: Be din assistent vrida din arm så att armbågen hålls på sin plats. Armbågen ska inte lyftas ovanför axeln. Dina fingrar pekar ibland uppåt, ibland neråt.

Rörelseövning för armbågen

Syfte: Upprätthåller armbågsledens rörelsevidd.

Instruktion: Be din assistent böja och sträcka din armbåge så långt det går.

Rörelseövning för underarmen

Syfte: Upprätthåller underarmens rörelsevidd.

Instruktion: Be din assistent vrida din underarm mot dig och sedan bort från dig.

Rörelseövning för handleden

Syfte: Upprätthåller handledens rörelsevidd.

Instruktion: Be din assistent röra din handled bakåt och framåt, så att den böjs och sträcks så mycket som möjligt.

Rörelseövning för höfterna och knäna

Syfte: Upprätthåller höfternas och knänas rörelsevidd.

Instruktion: Be din assistent böja och sträcka på din höft och ditt knä så mycket som det är möjligt.

Rörelseövning för vristerna

Syfte: Upprätthåller vristernas rörlighet.

Instruktion: Be din assistent röra på din vrist, så att den böjs så mycket som möjligt.

Bilderna har kopierats med separat tillstånd från den fritt tillgängliga webbplatsen www.physiotherapyexercises.com.

All images have been copied with permission from freely available exercise-prescribing software at www.physiotherapyexercises.com.

 

Kyllä

Uppdaterad  15.8.2018