Vad kan jag själv göra?

Aktiva övningar upprätthåller din funktionsförmåga. Om du har en skada på nivån C6 kan du utföra en del av ställnings- och rörelseövningarna själv, men du behöver assistans av en annan person med vissa av dem.

Ett av målen med rehabiliteringen är att du lär sig vilka saker som är viktiga att beakta i din vardag. Då kan du berätta för personerna som hjälper dig vilken typ av hjälp du vill ha.

Regelbunden tänjning och att du rör på dina leder förhindrar att felställningar uppstår och att dina ledrörelser begränsas. Du kan göra tänjningar och rörelseövningar morgon och kväll vid sidan av dina vardagsrutiner.

Armarnas muskler fungerar delvis efter en ryggmärgsskada på nivån C6. Eftersom armbågslederna inte kan sträckas, är det typiskt att händerna böjs vid armbågslederna. Handlederna kan du sträcka, men det går inte att böja dem.

Eftersom rörelse saknas i fingrarna är det viktigt med rörelseövningar för handleden och fingrarna för att få ett bra funktionellt grepp. Undvik i alla vardagliga sysslor och när du gör rörelseövningar att sträcka ut fingrarna och handleden samtidigt. Det lönar sig att fortsätta använda ortoser enligt de instruktioner du får av din läkare och terapeut.

En ryggmärgsskada orsakar förändringar i många delar av funktionsförmågan. Du hittar instruktioner för egenvård från våra övriga egenvårdsguider.

pic Instruktioner för tänjning

Eftersom kroppens rörelse- och känselförmåga har försämrats, är det speciellt viktigt att du tänjer och vårdar kroppens ställningar.

pic Instruktioner för rörelseövningar

Eftersom din rörelse- och känselförmåga har försvagats, är det viktigt att du utför rörelseövningar.

pic Instruktioner för styrketräning

Din vardag blir smidigare om du sköter om dina muskler och tränar dem.