Basfakta om ryggmärgsskada på nivån C6

Den här guiden är riktad till personer som har en ryggmärgsskada på nivån C6 och deras närmaste.

Rehabilitering är en livslång process, som fortsätter också efter den mest intensiva rehabiliteringsperioden. Det krävs tid för att funktionsförmågan ska bli bättre. Ett av rehabiliteringens syften är att du blir expert på din egen vardag. Då kan du berätta för personer som assisterar dig på vilket sätt du vill få stöd och hjälp.

I och med skadan blir din funktionsförmåga begränsad, och de aktiviteter som du kan delta i förändras. Håll ändå fast vid de aktiviteter som är viktiga för dig och fundera på hur du kunde delta i dem också i fortsättningen. I din nya livssituation behöver du mod, engagemang och en vilja att möta dina framtida utmaningar.

Den här guiden är en allmän guide och den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Därför ska du i första hand följa de anvisningar som du får av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Fråga vid behov vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig för just dig.

pic Hur inverkar skadan på min funktionsförmåga?

En skada i halsryggen på nivån C6 leder till tetraplegi, det vill säga funktionsbortfall i alla fyra lemmar eller extremiteter (armarna och benen).

pic Hur klarar jag mig hemma?

Efter en ryggmärgsskada kan du få många olika typer av stöd för att klara dig hemma.

pic Vad kan jag själv göra?

Om du har en skada på nivån C6 kan du utföra en del av ställnings- och rörelseövningarna själv, men du behöver assistans av en annan person med vissa av dem.