Instruktioner för tänjning

Eftersom kroppens rörelse- och känselförmåga har försämrats, är det speciellt viktigt att tänja och vårda kroppens ställningar.

Du behöver hjälp av en annan person för att kunna göra övningarna. Vem som helst kan hjälpa dig med dem, så länge råden här under följs. Då du tänjer lönar det sig att komma ihåg att du kanske inte känner den smärta som tänjningen kan förorsaka. Tänjningarna ska alltid göras försiktigt.

Sitt med utbredda händer

Syfte: Sträcker eller upprätthåller axelledernas, armarnas och handledernas rörlighet.

Instruktion: Stöd armarna åt båda sidorna. Håll armbågslerderna utsträckta och handflatorna nedåtvända. Lägg tyngder på handlederna.

Sitt med händerna på kuddar

Syfte: Tänjer och upprätthåller axellederna, armarnas och handledernas rörlighet.

Instruktion: Lägg fram dina armar och sätt kuddar under dem. Håll armbågslederna utsträckta och handflatorna neråtvända. Lägg tyngder på handlederna.

Sträck ut armbågen

Syfte: Sträcker ut eller upprätthåller armbågsledernas rörlighet.

Instruktion: Ligg på rygg med armarna raka och utsträckta längs med din kropp. Lägg handduksrullar under dina armbågar. Lägg en vikt på handleden.

Rotation av armen

Syfte: Tänjer och upprätthåller underarmens rörlighet.

Instruktion: Ligg på rygg med överarmen mot underlaget. Be din assistent vrida din underarm fram och tillbaka så långt som det är möjligt.

Fingergymnastik

Syfte: Tänjer eller upprätthåller handens rörlighet.

Instruktion: Be din assistent röra fingrarnas leder istället för dig och samtidigt hålla din handled böjd.

Tänjning av vaderna

Syfte: Tänjer eller upprätthåller vristernas rörlighet.

Instruktion: Ligg i din säng med fotsulorna mot sänggaveln och vristerna böjda. Lägg en kudde under vaderna, så att hälarna inte tar i underlaget.

Bilderna har kopierats med separat tillstånd från den fritt tillgängliga webbplatsen www.physiotherapyexercises.com.

All images have been copied with permission from freely available exercise-prescribing software at www.physiotherapyexercises.com.

 

Kyllä

Uppdaterad  15.8.2018