Hur inverkar skadan på min funktionsförmåga?

En skada i halsryggen på nivån C5 leder till tetraplegi, det vill säga funktionsbortfall i alla fyra lemmar eller extremiteter (armarna och benen).

Ryggmärgsskadans inverkan på funktionsförmågan (komplett ryggmärgsskada, nivå C5)

Om du har en komplett ryggmärgsskada på nivån C5, försvagas din funktionsförmåga betydligt. Talförmågan och förmågan att svälja och kontrollera huvudrörelser finns kvar. Förmågan att röra på armarna finns också delvis kvar. Efter en C5-ryggmärgsskada lyckas axelledernas rörelser, böjning av armbågen och utåtrotation av underarmen. Kroppskontroll och funktion i benen saknas.

Funktionsförmågan varierar från person till person. Försämringarna i funktionsförmågan beror inte bara på skadenivån, utan också på skadans omfattning. Åldern, bakomliggande sjukdomar och eventuella andra skador inverkar också. Ditt psykiska välbefinnande, det stöd du får av närstående och omgivningen du lever i kan också inverka positivt eller negativt på rehabiliteringen.

Om ryggmärgsskadan är inkomplett kan funktionsförmågan hållas nästan på normal nivå, trots att skadan befinner sig i den övre delen av ryggmärgen.

Hur syns förändringarna i vardagens sysslor?

Du behöver hjälp med nästan alla vardagssysslor på grund av ryggmärgsskadan.

  • Du kan delvis själv klä på den övre kroppen.
  • Handledsstöd och hjälpmedel ersätter den förlorade rörelsen i handleden och fingrarna. Med hjälp av dem kan du till exempel äta och dricka självständigt.
  • Du behöver assistans för att kunna tvätta dig själv.

Hur syns förändringen i rörelseförmågan?

Din rörelseförmåga begränsas efter ryggmärgsskadan.

  • Du behöver hjälp med att byta ställning och med att utföra rörelseövningar.
  • Du kan röra dig självständigt med en manuell rullstol inomhus och kortare sträckor ute i en jämn terräng. Med hjälp av ett drivaggregat eller en elektrisk rullstol kan du röra dig självständigt också längre sträckor.
  • Fäst uppmärksamhet vid din ställning och hur långa tider du sitter i rullstolen och ligger i sängen.
 

Kyllä

Uppdaterad  15.8.2018