Basfakta om ryggmärgsskada på nivån C5

Den här guiden är riktad till personer som har en ryggmärgsskada på nivån C5 och deras närmaste.

Rehabilitering är en livslång process, som fortsätter också efter den mest intensiva rehabiliteringsperioden. Det krävs tid för att funktionsförmågan ska bli bättre. Ett av rehabiliteringens syften är att du blir expert på din egen vardag. Då kan du berätta för dem som assisterar dig på vilket sätt du vill få stöd och hjälp.

I och med skadan begränsas din funktionsförmåga, och de aktiviteter som du kan delta i förändras. Håll ändå fast vid de aktiviteter som är viktiga för dig och fundera på hur du kunde delta i dem också i fortsättningen. För att kunna hantera ditt liv efter ryggmärgsskadan behöver du mod, engagemang och en vilja att möta dina framtida utmaningar.

Den här guiden är en allmän guide och den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Därför ska du i första hand följa de anvisningar som du får av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Vid behov kan du fråga vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig för just dig.

pic Hur inverkar skadan på min funktionsförmåga?

En skada i halsryggen på nivån C5 leder till tetraplegi, det vill säga funktionsbortfall i alla fyra lemmar eller extremiteter (armarna och benen).

pic Hur klarar jag mig hemma?

Efter en ryggmärgsskada kan du få många olika typer av stöd för att klara dig hemma.

pic Vad kan jag själv göra?

En ryggmärgsskada på nivån C5 leder till en betydligt försvagad funktionsförmåga. Det är viktigt att du regelbundet gör ställnings- och rörelseövningar med hjälp av dina assistenter.