Instruktioner för tänjning

Eftersom kroppens rörelse- och känselförmåga har försämrats, är det speciellt viktigt att tänja och vårda kroppens ställningar.

Du behöver hjälp av en annan person för att kunna göra övningarna. Vem som helst kan hjälpa dig med dem, så länge råden här under följs. Då du tänjer lönar det sig att komma ihåg att du kanske inte känner den smärta som tänjningen kan förorsaka. Tänjningarna ska alltid göras försiktigt.

Vila med armarna utsträckta

Syfte: Tänjer eller upprätthåller axlarnas rörlighet.

Instruktion: Ligg med armbågslederna utsträckta och armarna stödda åt sidorna. Handflatorna pekar mot taket. Lägg tyngder på handlederna.

Axelrotation

Syfte: Tänjer eller upprätthåller axelledernas rörlighet.

Instruktion: Ligg med överarmen sträckt åt sidan och armbågen böjd. Handflatan pekar uppåt och är stödd av en kudde. Lägg en tyngd på handleden vid behov.

Sträck ut armbågen

Syfte: Sträcker ut eller upprätthåller armbågsledernas rörlighet.

Instruktion: Ligg på rygg med armarna rakt utsträckta längs med din kropp. Lägg handduksrullar under dina armbågar och en vikt på handleden.

Sitt med uppåtvända handflator

Syfte: Tänjer eller upprätthåller underarmens rörlighet.

Instruktion: Sitt i en sådan ställning i rullstolen att dina armar är på rullstolens armstöd och handflatorna pekar uppåt. Lägg tyngder på handlederna.

Fingergymnastik

Syfte: Tänjer eller upprätthåller händernas rörlighet.

Instruktion: Be din assistent/terapeut att röra fingrarnas leder istället för dig och samtidigt hålla din handled böjd.

Tänjning av kroppen

Syfte: Tänjer eller upprätthåller bröstkorgens, bröstryggens och nackens rörlighet.

Instruktion: Ligg på rygg med en kudde under bröstryggen och händerna bakom nacken.

Grodställningen

Syfte: Tänjer eller upprätthåller höfternas rörlighet.

Instruktion: Ligg i din säng med benen i “grodställning”, det vill säga böjda vid knäna och med fotsulorna mot varandra. Lägg vid behov vikter på knäna.

Tänjning av vaderna

Syfte: Tänjer eller upprätthåller vristernas rörlighet.

Instruktion: Ligg i din säng med fotsulorna mot sänggaveln och vristerna böjda. Lägg en kudde under vaderna, så att hälarna inte tar i underlaget.

Bilderna har kopierats med separat tillstånd från den fritt tillgängliga webbplatsen www.physiotherapyexercises.com.

All images have been copied with permission from freely available exercise-prescribing software at www.physiotherapyexercises.com.

 

Kyllä

Uppdaterad  15.8.2018