Basfakta om ryggmärgsskada på nivån C1-C4

Den här guiden är riktad till personer som har en ryggmärgsskada på nivån C1-C4 och till deras närmaste.

Rehabilitering är en livslång process, som fortsätter också efter den mest intensiva rehabiliteringsperioden. Det krävs tid för att funktionsförmågan ska bli bättre. Ett av rehabiliteringens syften är att du blir expert på din egen vardag. Då kan du berätta för assistenter och dina närmaste på vilket sätt du vill få stöd och hjälp i vardagen.

I och med skadan begränsas din funktionsförmåga, och de aktiviteter som du kan delta i förändras. Det lönar sig ändå att hålla fast vid de aktiviteter som är viktiga för dig och fundera på hur du kunde delta i dem. I din nya livssituation behöver du mod, engagemang och en vilja att möta dina framtida utmaningar.

Den här guiden är en allmän guide och den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Därför ska du i första hand följa de anvisningar som du får av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Vid behov kan du fråga vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig för just dig.

Hur inverkar skadan på min funktionsförmåga?

En skada i halsryggen på nivån C1-C4 leder till tetraplegi, det vill säga funktionsbortfall i alla fyra lemmar eller extremiteter (armarna och benen).

Hur klarar jag mig hemma?

Efter en ryggmärgsskada kan du få många olika typer av stöd för att klara dig i vardagen.

Vad kan jag själv göra?

En ryggmärgsskada på nivån C1-C4 leder till en betydligt försvagad funktionsförmåga. Det är viktigt att du regelbundet gör ställnings- och rörelseövningar med hjälp av dina assistenter.