Hur upprätthåller jag min funktionsförmåga när jag blir äldre?

Du kan påverka din funktionsförmåga på olika sätt när du bli äldre.

Rörelseorganen

  • Jag sköter om ledernas rörlighet och muskelstyrkan. Ledernas goda rörlighet och en tillräcklig muskelstyrka möjliggör ett självständigare och tryggare liv under en längre tid.
  • Jag ser i synnerhet till att mina axlar är i gott skick.
  • Jag tänker på viktkontroll. Redan en viktökning på några kilo ökar händernas ansträngning om man använder hjälpmedel.
  • Jag försöker undvika fallolyckor när jag rör på mig och förflyttar mig.
  • Jag tar i bruk hjälpmedel som är nödvändiga för min funktionsförmåga, för att undvika belastnings- och andra skador.

Läs mer:

Hudvård

Huden blir tunnare med åldern, så jag fäster uppmärksamhet vid daglig hudkontroll.

Jag byter ställning ofta, eftersom risken för trycksår ökar med åldern. Jag ser till att huden hålls i skick med hjälp av madrasser och kuddar som förebygger trycksår.

Jag sköter om huden med hjälp av god näring.

Läs mer:

Andningsorganen

Ryggmärgsskada i kombination med hög ålder ökar märkbart symtomen i andningsorganen, så det är särskilt viktigt att ta hand om andningsorganen.

Jag upprätthåller bröstkorgens rörlighet, så att lungorna har utrymme att utvidgas.

Jag fäster uppmärksamhet vid viktkontroll. Viktkontroll är viktigt också med tanke på andningsorganens välmående. Bukfetma försämrar diafragmans funktion.

Jag har rätt till en utvärdering av min andning i samband med poliklinikbesök.

Jag tar det årliga influensavaccinet.

Jag röker inte.

Jag motionerar. I synnerhet andfåddhet och uthållighetsmotion förbättrar lungkapaciteten.

Läs mer:

Hjärt- och kärlsystemet

Jag ser till att mina levnadsvanor är hälsosamma.

Jag följer med mitt blodtryck. Högt blodtryck är en hälsorisk.

Också små motionsmängder inverkar på hjärt- och kärlsystemets funktion, det här gäller även för ryggmärgsskadade. Jag sysslar med motion som gör mig andfådd, till exempel handcykling, styrketräning eller rullar mig fram med rullstol.

Läs mer:

Läs mer:

Edellinen sivu Tillbaka till guiderna
 

Kyllä

Uppdaterad  3.3.2021