Åldras med ryggmärgsskada

Åldrandet för med sig förändringar i kroppens funktioner för var och en av oss.

Den här guiden är en allmän guide och den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Vid behov kan du fråga vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig just för dig.

pic Åldrande och funktionsförmåga

Vardagsrutinerna blir långsammare och ditt hjälpbehov kan öka när du blir äldre.

pic Hur upprätthåller jag funktionsförmågan när jag åldras?

Du kan påverka din funktionsförmåga på olika sätt, när du blir äldre.