Ryggmärgsskada

Ryggmärgen kan skadas antingen genom en olycka eller på grund av en sjukdom. Skadan kan också vara medfödd. I den här guiden hittar du mer information om ryggmärgsskador.

KLICKA VIDARE TILL GUIDEN

Vad är en ryggmärgsskada?

I den här guiden får du information om de förändringar i urinblåsan som en ryggmärgsskada medför och instruktioner för egenvård av urinblåsan.

KLICKA VIDARE TILL GUIDEN

GUIDE FÖR EGENVÅRD AV URINBLÅSAN EFTER RYGGMÄRGSSKADA

I den här guiden får du instruktioner för hur du sköter om din hud efter en ryggmärgsskada.

KLICKA VIDARE TILL GUIDEN

EGENVÅRD AV HUDEN EFTER EN RYGGMÄRGSSKADA

En ryggmärgsskada kan inverka på andningen. Den här guiden ger information om hur skadan kan påverka andningen och instruktioner för övningar som du kan göra på egen hand.

KLICKA VIDARE TILL GUIDEN

Anding och ryggmärgsskada

Den här guiden är avsedd för personer med ryggmärgsskador som riskerar att drabbas av autonom dysreflexi.

KLICKA VIDARE TILL GUIDEN

Guide för identifiering och egenvård av autonom dysreflexi

Guider enligt skadenivå

En hög ryggmärgsskada påverkar alltid funktionsförmågan. Din livskvalitet är ändå inte beroende av skadenivån.

KLICKA VIDARE TILL GUIDEN

BASFAKTA OM RYGGMÄRGSSKADA - SKADENIVÅ C1-C4

En ryggmärgsskada på nivån C5 har alltid en betydande inverkan på funktionsförmågan. Din livskvalitet är ändå inte beroende av skadenivån.

KLICKA VIDARE TILL GUIDEN

BASFAKTA OM RYGGMÄRGSSKADA - SKADENIVÅ C5

En ryggmärgsskada på nivån C6 har alltid en betydande inverkan på funktionsförmågan. Din livskvalitet är ändå inte beroende av skadenivån.

KLICKA VIDARE TILL GUIDEN

BASFAKTA OM RYGGMÄRGSSKADA - SKADENIVÅ C6

En ryggmärgsskada på nivån C7-C8 har alltid en betydande inverkan på funktionsförmågan. Din livskvalitet är ändå inte beroende av skadenivån.

KLICKA VIDARE TILL GUIDEN

BASFAKTA OM RYGGMÄRGSSKADA - SKADENIVÅ C7-C8

En ryggmärgsskada på nivån T1-T9 har alltid en betydande inverkan på funktionsförmågan. Din livskvalitet är ändå inte beroende av skadenivån.

KLICKA VIDARE TILL GUIDEN

BASFAKTA OM RYGGMÄRGSSKADA - SKADENIVÅ T1-T9

En ryggmärgsskada på nivån T10-L1 har alltid en betydande inverkan på funktionsförmågan. Din livskvalitet är ändå inte beroende av skadenivån.

KLICKA VIDARE TILL GUIDEN

BASFAKTA OM RYGGMÄRGSSKADA - SKADENIVÅ T10-L1

En ryggmärgsskada på nivån L2-S5 har alltid en betydande inverkan på funktionsförmågan. Din livskvalitet är ändå inte beroende av skadenivån.

KLICKA VIDARE TILL GUIDEN

BASFAKTA OM RYGGMÄRGSSKADA - SKADENIVÅ L2-S5Uppdaterad  25.7.2018