Hur märks det i vardagen att jag har myosit?

Vi behöver muskelstyrka för att kunna fungera i vardagen. Det kan till exempel bli svårare att huka sig ner och att tvätta håret på grund av den muskelinflammation som myositen orsakar.

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Muskelinflammationer som orsakats av olika former av myositer (dermatomyosit, polymyosit, juvenila myositer och inklusionskroppsmyosit) syns ofta som svaghet i muskelstyrkan. Det kan vara mycket ansträngande ​att stiga upp från en stol eller att sträcka upp händerna. Många vardagliga sysslor kan vara utmanande, till exempel att röra sig i trappor, gå i butiken eller tillreda mat. Muskelsvagheten börjar ofta så småningom och mus​klerna kan kännas ömma. Dessutom kan lätt feber, viktnedgång och allmän trötthet förekomma.

På annat håll i Hälsobyn

Mer information om myosit hittar du i Reumahusets Myosit-helhet.


Till börjanNästa sida

 


 

Uppdaterad  9.7.2019