Hur märks det i vardagen att jag har myosit?

Vi behöver muskelstyrka för att kunna fungera i vardagen. Det kan till exempel bli svårare att huka sig ner och att tvätta håret på grund av den muskelinflammation som myositen orsakar.

Muskelinflammationer som orsakats av olika former av myositer (dermatomyosit, polymyosit, juvenila myositer och inklusionskroppsmyosit) syns ofta som svaghet i muskelstyrkan. Det kan vara mycket ansträngande att stiga upp från en stol eller att sträcka upp händerna. Många vardagliga sysslor kan vara utmanande, till exempel att röra sig i trappor, gå i butiken eller tillreda mat. Muskelsvagheten börjar ofta så småningom och musklerna kan kännas ömma. Dessutom kan lätt feber, viktnedgång och allmän trötthet förekomma.

På annat håll i Hälsobyn

 

Kyllä

Uppdaterad  9.7.2019