Att hantera vardagen med myosit

Med rehabiliterande övningar kan du påverka ditt eget välbefinnande och din funktionsförmåga. Rehabiliteringen kräver uthållighet, tid och att du förbinder dig till den.

Myositer behandlas i huvudsak med kortisonpreparat. Parallellt med kortison används ofta också vanliga reumaläkemedel. En hälsosam livsstil främjar återhämtningen. Tillräcklig vila och pauser mellan sysslorna hjälper dig att hantera vardagen.

Dina stödnätverk hjälper dig att orka.

Rehabiliteringsklienten har själv huvudrollen i sin egen rehabiliteringsprocess. Du vet själv vilka egna resurser och förväntningar du har och är expert på din rehabilitering.

 

Kyllä

Uppdaterad  10.7.2019