Vardag och träning i myosit

Den här guiden ger stöd i egenvården av myositsjukdomar.

Rehabilitering är en individuell resa. Den egna aktiviteten och inställningen är viktig i rehabiliteringsprocessen. Genom rehabilitering försöker man hitta sätt att hantera vardagen trots de utmaningar som sjukdomen medför. En viktig del av vården av myosit är styrketräning, vars syfte är att bevara funktionsförmågan. Från den här guiden kan du få hjälp med träning på egen hand samt stöd i vardagen. Vid behov kan du även få hjälp av en fysioterapeut.

Den här guiden är en allmän guide för vård av myosit och den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Fråga vid behov vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig för just dig.

pic Hur märks det i vardagen att jag har myosit?

Vi behöver muskelstyrka för att klara oss i vardagen. Det kan till exempel bli svårare att huka sig ner på grund av den muskelinflammation som myositen orsakar.

pic Att hantera vardagen med myosit

Varje steg för rehabiliteringen framåt, men det kräver ihärdighet, tid och att du förbinder dig till rehabiliteringen.

pic Träning viktig del av myositvården

Muskelstyrke- och uthållighetsträning är nyttigt, om du har myosit.