Motion som en del av egenvården (ryggradsreumatism)

Den här guiden ger stöd i egenvården av ryggradsreumatism. Motion och självständiga övningar är en viktig del av vården.

Ryggradsreumatism vårdas i huvudsak med mediciner, men det är också viktigt att du rör på dig och motionerar i vardagen. Håll dig själv aktiv och rör på dig trots sjukdomen. Byt motionsform och anpassa belastningsgraden i de olika faserna av sjukdomen. Att du rör dig på inverkar inte negativt på ledinflammationernas aktivitet.

Satsa på mångsidiga rörelseövningar, muskelstyrkeövningar och uthållighetsövningar i vardagen. Syftet är att rörligheten i ryggraden, bröstkorgen och lederna förblir så god som möjligt, vilket också inverkar på hållningen.

Den här guiden är en allmän guide för egenvård av ryggradsreumatism och den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Fråga vid behov vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig för just dig.

pic Frågesport om ryggradsreumatism

Testa dina kunskaper om symtom och motion i ryggradsreumatism.

pic Varför är det viktigt att jag rör på mig?

Att du rör på dig och motionerar är centralt i vården av ryggradsreumatism.

pic Hur ska jag röra på mig i sjukdomens olika faser?

Det lönar sig att variera mellan motionsformer och sportgrenar i takt med sjukdomens olika faser.

pic Hur upprätthåller jag min rörlighet?

Syftet med rörlighetsövningarna är att upprätthålla och öka ledernas rörelser samt att få till stånd en så god hållning som möjligt.

pic Tänjning

Regelbunden tänjning upprätthåller och förbättrar ledernas och musklernas rörlighet.

pic Uthållighetskondition och muskelstyrka

Uthållighets- och muskelstyrketräning är viktigt i ryggradsreumatism.

På annat håll i Hälsobyn

Läs mer:

Du kan också bekanta dig med HUS modell för hur vården genomförs