Hitta en lämplig motionsform

Välj en motionsform som du själv tycker om, men ta hänsyn till sjukdomens aktivitet.

Ledgångsreumatism är inte ett hinder för mångsidig motion. Det viktigaste är att motionen blir en regelbunden och meningsfull del av vardagen.

Du hittar en lämplig motionsform genom att prova dig fram. Lär dig att lyssna på din egen kropp. Bra motionsformer är till exempel promenader, vattengymnastik, skidning, cykling, gymträning, gymnastik, dans och pilates.

Vissa motionsformer är förknippade med en uppenbar skaderisk (till exempel ishockey och kampsporter). Då din fysiska kondition är tillräckligt god, går det också att utöva dem.

Undvik felbelastning och överbelastning när du motionerar. På så sätt förebygger du ledskador.

All vardagsmotion är bra för hälsan, till exempel snöröjning, krattning, bärplockning, att ta trappor i stället för hiss och motion under arbetsresan.

Är vattengymnastik effektivt?

Vattengymnastik har liknande effekter som övrig motion. Det kan ändå kännas lättare att röra sig i vattnet, eftersom vattnet lyfter och ger balans, vilket minskar på ledernas belastning och den smärta som rörelsen orsakar.

I vattnet är rörelserna större och mjukare, och därför passar de ofta också i inflammationsfasen. Samtidigt gör vattnets motstånd rörelserna effektiva. Du får mer kraft av olika redskap för vattengymnastik och av att göra rörelserna i snabb takt. Det finns olika former av vattengymnastik, till exempel vattenlöpning och simning.

Jag har ledsymtom i fötterna, hur ska jag röra på mig?

Om du har ledsymtom i fotens undersida, vaderna, knäna eller höfterna, som gör det svårare för dig att röra på dig, ska du satsa på motion där hela kroppens vikt inte är på fötterna. Sådana grenar är till exempel cykling, vattensport och muskelstyrketräning med gymmaskiner. När symtomen lättar, kan du igen återgå till motion som belastar fötterna.

Det lönar sig också att fästa uppmärksamhet vid val av skor: skorna bör lämpa sig för att röra på sig och de får inte klämma eller skava. Du kan be om mer information gällande användning av skor och stödsulor av en fotterapeut eller fysioterapeut.

Jag har ledsymtom i händerna, hur ska jag röra på mig?

Om du har ledsymtom i händerna eller armarna (fingrarna, handlederna, armbågarna eller axlarna) som förvärras av ansträngning, satsa på motion där händerna inte ansträngs så mycket. Satsa mer på motion som belastar fötterna, såsom promenader, löpning, motionsgymnastik eller dans. När symtomen lättar, kan du igen återgå till motion som belastar händerna.

Du kan också använda handledsstöd​, stöd som underlättar förmågan att greppa föremål, eller andra hjälpmedel som förhindrar att fingrarna och handleden ansträngs för mycket under motion.
 

Kyllä

Uppdaterad  9.7.2019