Gör motion till en del av livet

Du kan röra på dig mångsidigt, trots ledgångsreumatismen.

Träning har en positiv inverkan på hälsan. Den inverkar inte negativt på ledgångsreumatismens framskridande, utan kan tvärtom lindra symtomen.

När du rör på dig och väljer motionsform ska du ändå beakta sjukdomens aktivitet och de ledsymtom du har.

Kan jag syssla med motion under inflammationsskedet?

När inflammationen är kraftig, eller leden är särskilt stel och sjuk, bör du undvika kraftig ansträngning av leden i fråga.

I ledgångsreumatism kan det finnas aktiva inflammationsfaser och lugna symtomfria faser. I inflammationsfasen bör du undvika att kraftigt anstränga den sjuka leden. Vänta på att symtomen lättar. Om motion förvärrar ledsmärtan och smärtan varar till nästa dag, ska du lätta på belastningen eller hålla en liten paus i träningen.

I ledinflammationsfasen ska du dagligen göra stora och lugna rörelser, i synnerhet med de sjuka lederna. På så sätt förhindrar du att lederna blir styva. Rörelserna hjälper också med att upprätthålla armarnas och benens normala rörelser.

Du kan använda Reumaförbundets instruktion Vifta på lederna som stöd. Gör ändå inte för många upprepningar.

Och när sjukdomen är symtomfri?

I en symtomfri fas eller om du bara har lite symtom, kan du röra på dig precis så mycket du vill och förbättra din kondition.

En regelbunden och lämpligt belastande motion med stötar, främjar också benstommens och broskets hälsa.

Om du haft en längre paus ska du börja med lätt motion, så att din kropp vänjer sig vid rörelse. Öka gradvis på motionens belastning.

 

Kyllä

Uppdaterad  9.7.2019