Motion som en del av egenvården (ledgångsreumatism)

Genom motion kan du själv påverka din funktionsförmåga. Den här guiden innehåller information och instruktioner för motion och rörelseförmåga i egenvården av ledgångsreumatism.

I ledgångsreumatism utgår vården i första hand från den reumamedicinering som läkaren ordinerat. Regelbunden motion har också en stor betydelse i vården av sjukdomen och upprätthållandet av allmänkonditionen.

Motion ökar ledernas rörlighet och muskelkraft, samt lindrar smärta.

Den här guiden är en allmän guide och den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Fråga vid behov vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig för just dig.

pic Gör motion till en del av livet

Du kan röra på dig mångsidigt trots ledgångsreumatismen.

pic Hitta en lämplig motionsform

Välj en sådan motionsform som du själv tycker om, men ta hänsyn till sjukdomens aktivitet.

pic Regelbunden motion främjar hälsan

Du kan följa allmänna motionsrekommendationer trots sjukdomen.

pic Motion och smärta

Genom att lätt träna den inflammerade leden upprätthåller du dess rörlighet och lindrar du smärtan.

​​