Varför ska jag träna händerna?

Vi behöver fungerande händer i många sysslor i vardagen och i arbetet. Om du upprätthåller händernas funktion, förbättras din funktionsförmåga och vardagen blir lättare.

Vardags- och arbetslivet består av många saker som vi gör med händerna. Fungerande händer behövs till exempel i många kökssysslor, såsom öppnande av burkar och konserver, skärande av grönsaker och när vi greppar och bär saker.

Symtom i händernas leder, rörelsebegränsningar och brist på styrka kan försvaga funktionsförmågan. Genom träning kan ledernas rörlighet och händernas styrka upprätthållas och förbättras.

Kan jag träna om leden är inflammerad?

Symtom på ledinflammation är till exempel rörelseömhet, beröringssmärta, rörelsestelhet och rodnad, rödaktighet och svullnad i leden. Symtomen kan vara besvärligare om morgnarna eller efter att man suttit still. Symtomen lättar vanligtvis genom att du rör på dig lite.

Också den inflammerade leden måste man röra på, så att ledens normala rörelsebanor inte rubbas. Genom att röra på leden förhindrar du också att det bildas bindväv som får lederna att styvna. Rörelseövningar kan även lindra smärtan. Undvik ändå kraftig belastning av inflammerade leder.

Gör rörlighetsövningar för händerna i inflammationsfasen, i den mån symtomen tillåter det. Välj rörelser som inte orsakar smärta eller ökar smärtan. Du kan använda kylbehandling före och efter övningarna. Minska vid behov på antalet upprepningar eller gör rörelserna i flera olika omgångar under dagens lopp.

Vilka andra saker ska jag beakta i vardagen?

Händerna belastas på olika sätt under dagens lopp. Du skyddar lederna genom att se till att lederna är i en bra ställning när du arbetar.

Du kan undvika över- eller felbelastning av lederna med god ergonomi, genom att spjälka upp vardagssysslor i mindre helheter, ta pauser och vid behov använda hjälpmedel som underlättar vardagen. Du kan få mer instruktioner av en yrkesutbildad person inom hälsovården, till exempel en ergoterapeut.

 

Kyllä

Uppdaterad  9.7.2019