Handträning för personer med reumatism

Symtom i de mindre lederna i händerna är typiska för reumatism. Du kan upprätthålla händernas styrka och ledernas rörlighet genom regelbunden träning. Den här guiden innehåller information och instruktioner för händernas rörlighetsträning.

Den här guiden är en allmän guide och den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Fråga vid behov vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig för just dig.

pic Varför ska jag träna händerna?

Vi behöver fungerande händer i många sysslor i vardagen och i arbetet. Din funktionsförmåga förbättras och vardagen blir lättare om dina händer är välfungerande.

pic Hur upprätthåller jag händernas rörelser?

Du kan göra rörlighetsövningar dagligen. På så sätt upprätthålls händernas funktion.