Stödsulor som hjälp

Med hjälp av stödsulor försöker man avlägsna smärta och förhindra att det uppstår felställningar i fötterna.

En stödsula stöder foten, i synnerhet när foten är under belastning. Fotens ställning inverkar på ryggens leder och därmed hela kroppens ställning och hållningen överlag. Kroppen är som ett höghus, vars grund utgörs av fötterna. Ett starkt och välbyggt hus borde tåla belastning väl.

Stödsulor används då vristen och foten behöver stöd och ställningen behöver korrigering. Stödsulorna tillverkas individuellt. Då stödsulor används försvagas inte musklerna. Det blir lättare att röra på sig och hållningen förbättras.

I synnerhet i det inledande skedet av reumatismen strävar man efter att förebygga felställningar och vävnadsskador med hjälp av stödsulor. Om reumatismen har orsakat förändringar i foten, kan stödsulorna skydda fötterna genom att belastningen fördelas jämnare. De smärtsamma områdena får också lindring.

Var kan jag få stödsulor?

Stödsulor tillverkas bland annat av hjälpmedels- och fysioterapiföretag. En fysioterapeut eller fotterapeut undersöker först din fot och dess uppbyggdad. På basis av undersökningen väljs ett lämpligt material och därefter tillverkas stödsulorna. Du kan själv köpa stödsulorna eller så kan de beviljas till dig med betalningsförbindelse. Man kan få en betalningsförbindelse då sjukdom påverkar fötternas funktion. Sådana sjukdomar är till exempel ledgångsreumatism och diabetes. Betalningsförbindelsen kan fås till exempel via den offentliga hälsovården eller ett försäkringsbolag, på basis av en utvärdering som gjorts av till exempel en fysioterapeut eller fotterapeut.

Betalningsförbindelsen för stödsulor baserar sig på individuell bedömning av behov. Du får mer information av den enhet som vårdar dig.

Som grund för beviljande av hjälpmedel är alltid patientens medicinska tillstånd samt en individuell bedömning av behov.

På annat håll i Rehabiliteringshuset

Mer information om hjälpmedelstjänster och lagstiftning hittar du i Rehabiliteringshusets hjälpmedelshelhet (på finska).

Förutsättningen för beviljandet av hjälpmedel är en på medicinska skäl konstaterad sjukdom, skada eller försenad utveckling, som orsakar nedsatt funktionsförmåga samt svårigheter i att klara sig självständigt i vardagen. De här hjälpmedlen är avgiftsfria för klienten.

 

Kyllä

Uppdaterad  10.7.2019