Skor

Skornas uppgift är att skydda fötterna. En lämplig och bra sko stöder fotens uppbyggnad och gör det lättare att röra på sig.

Bra skor är bekväma att gå med. Skon får inte skava eller klämma och det ska finnas tillräckligt med utrymme för tårna. Skorna kan orsaka felställningar, om de inte stöder foten tillräckligt eller om de är av fel storlek.

Specialskor och individuella ortopediska skor

Specialskor eller ortopediska skor behövs då vanliga skor inte passar på grund av fötternas felställning. Jämfört med vanliga skor, har specialskor ofta mer utrymme för tårna och de stöder foten.

Var kan jag skaffa specialskor eller ortopediska skor?

Om reumatismen har orsakat besvärliga felställningar i foten och du inte i vanliga butiker hittar​ lämpliga skor, kan du vid behov få en betalningsförbindelse för antingen specialskor eller individuella ortopediska skor. I så fall är skorna avgiftsfria. Du kan få en betalningsförbindelse till exempel via den offentliga sjukvården eller ett försäkringsbolag. Betalningsförbindelsen grundar sig på individuell bedömning av behov. Du får mer information av din vårdande enhet.

På annat håll i Rehabiliteringshuset

Mer information om hjälpmedelstjänster och lagstiftning hittar du i Rehabiliteringshusets hjälpmedelshelhet (på finska).

 

Kyllä

Uppdaterad  10.7.2019