Fothälsa i reumatiska sjukdomar

Den här guiden är riktad till personer med reumatiska sjukdomar och är avsedd för att stödja fötternas välbefinnande. Fötterna bär oss oftast genom hela livet, därför är det viktigt att ta hand om dem.

Den här guiden är en allmän guide för fothälsa i reumatiska sjukdomar. Den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Fråga vid behov vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig för just dig.