Rehabilitering gör vardagen lättare

Rehabilitering är en del av sklerodermivården och dess målsättning är att främja din livshantering, din funktionsförmåga och ditt välbefinnande.

Din egen aktivitet är i nyckelroll i rehabiliteringen.

Du kan tillsammans med experter inom rehabilitering hitta olika slags metoder och stödformer, för kunna fungera i vardagen trots utmaningarna som sklerodermin medför.

Fysioterapi

Motion och att röra på sig är en viktig del av sklerodermivården. Motion upprätthåller funktionsförmågan.

Fysioterapeuter är experter på motion och rörelse. Med hjälp av en fysioterapeut hittar du motionsformer som passar dig och du får också individuella rehabiliterande övningar.

När du motionerar ska du uppmärksamma till exempel lämplig klädsel och skydd av huden.

Ergoterapi

I ergoterapi går man igenom vilka saker som är utmanande för dig och tillsammans försöker man hitta lösningar för de här situationerna.

Vanliga vardagsproblem är till exempel hur händerna hålls varma, känsliga fingerspetsar, händernas stelhet eller ledsmärtor.

En ergoterapeut kan handleda i frågor som rör bland annat hjälpmedel, handträning och egenvård.

Rehabiliteringshandledning

Rehabiliteringshandledning är verksamhet som stöder din och dina närståendes funktionsförmåga och ert vardagsliv.

På sjukhuset finns rehabiliteringshandledare, som kan hjälpa dig att hitta kamratstödsservice och att utnyttja motions- och rehabiliteringsmöjligheter.

Rehabiliteringshandledaren fungerar som kontaktperson mellan personen som insjuknat, hemmet, sjukhuset, skolan och andra instanser som deltar i rehabiliteringen.

Socialt arbete

Du kan få stöd i din livssituation av en socialarbetare inom hälsovården, som gör en individuell utvärdering om socialskyddsförmåner, service och andra stödåtgärder.

En socialarbetare kan tillsammans med dig kartlägga möjligheterna för yrkesinriktad rehabilitering. Syftet med yrkesinriktad rehabilitering är att få arbete eller att stanna kvar i eller återgå till arbetslivet.

På annat håll i Rehabiliteringshuset

Mer information om rehabilitering hittar du i helheten Information och stöd.

Föregående sidaTill guidesökningen

 

Kyllä

Uppdaterad  10.7.2019