Egenvård av förändringar i halsryggen (ledgångsreumatism)

I den här guiden får du information om de förändringar i halsryggen som ledgångsreumatism kan orsaka.

Ledgångsreumatism kan orsaka förändringar i halsryggen. Den vanligaste förändringen är atlantoaxiell subluxation (AAS), vilket innebär en förskjutning mellan de två översta kotorna.

Experter inom hälsovården ansvarar för planeringen av reumatismvården tillsammans med dig.

Den här guiden är en allmän guide och den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Fråga vid behov vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig specifikt för dig.

pic Vad beror mina symtom på?

Förskjutning mellan de två översta kotorna är den vanligaste följden av förändringar i halsryggen.

pic Hur kan jag lindra mina symtom?

Du kan själv påverka de symtom som orsakas av atlantoaxiell subluxation. Kontrollera och korrigera regelbundet din ställning under dagens lopp.

pic Hur ska jag träna?

Med regelbunden träning och motion upprätthåller du din funktionsförmåga.