Vad är urininkontinens?

Urinläckage, dvs. urininkontinens, är ett vanligt symptom, som påverkar livskvaliteten.

Urininkontinens kan bero på många olika faktorer och orsaken till symptomen är bra att utreda.

Kvinnors urininkontinens

Urininkontinens är ett vanligt besvär hos medelålders och åldrande kvinnor. Graviditeter och förlossningar samt framfall av bäckenbotten påverkar bäckenbottens funktion och ökar risken för urininkontinens.

Läs mer:

Mäns urininkontinens

Urininkontinens är ett vanligt besvär hos åldrande män. Tillväxt av prostatan eller åtgärder på prostatan kan orsaka urininkontinens.

Läs mer:

Olika former av urininkontinens

Ansträngningsinkontinens

Då urininkontinensen hör samman med fysisk ansträngning eller kraftansträngning talar man om ansträngningsinkontinens. Då kan urin läcka till exempel vid hostning eller nysning. Läckagemängden vid respektive ansträngning brukar vara liten.

Trängningsinkontinens

Trängningsinkontinens orsakar plötslig urinträngning, då urinen kan läcka. Läckagemängden är i regel stor och blåsan kan till och med tömmas helt.

Blandinkontinens

Då urinläckage sker både vid ansträngning och vid trängning handlar det om blandinkontinens.

Överrinningsinkontinens

Vid överrinningsinkontinens blir blåsan överfull och till följd av det börjar urinen rinna oavsiktligt.

Till början Nästä sida
 

Kyllä

Uppdaterad  3.3.2021