Vad är urininkontinens?

Urinläckage, dvs. urininkontinens, är ett vanligt symptom, som påverkar livskvaliteten.

Urininkontinens kan bero på många olika faktorer och orsaken till symptomen är bra att utreda.
Haitarin otsikkotaso2
Kvinnors urininkontinens

Urininkontinens är ett vanligt besvär hos medelålders och åldrande kvinnor. Graviditeter och förlossningar samt framfall av bäckenbotten påverkar bäckenbottens funktion och ökar risken för urininkontinens.

Mäns urininkontinens

Urininkontinens är ett vanligt besvär hos åldrande män. Tillväxt av prostatan eller åtgärder på prostatan kan orsaka urininkontinens.

Ansträngningsinkontinens Då urininkontinensen hör samman med fysisk ansträngning eller kraftansträngning talar man om ansträngningsinkontinens. Då kan urin läcka till exempel vid hostning eller nysning. Läckagemängden vid respektive ansträngning brukar vara liten.
TrängningsinkontinensTrängningsinkontinens orsakar plötslig urinträngning, då urinen kan läcka. Läckagemängden är i regel stor och blåsan kan till och med tömmas helt.
BlandinkontinensDå urinläckage sker både vid ansträngning och vid trängning handlar det om blandinkontinens.
ÖverrinningsinkontinensVid överrinningsinkontinens blir blåsan överfull och till följd av det börjar urinen rinna oavsiktligt.
 

Kyllä

Uppdaterad  3.3.2021