Rehabiliteringsguide för urininkontinens

Urininkontinens kan bero på många olika faktorer och orsaken till symptomen är bra att utreda. Urininkontinens kan påverkas med rehabilitering.

Du kan använda denna guide som hjälp för egenvård av urininkontinens och som stöd för självständig träning under rehabiliteringsperioden.

Observera att denna guide är en allmän guide. Följ alltid i första hand de individuella anvisningar som du fått angående din vård och rehabilitering.

Be yrkeskunnig vårdpersonal om handledning vid behov, om du är osäker vilka anvisningar som passar just dig.

pic Vad är urininkontinens?

Urininkontinens, eller urinläckage, är ett vanligt symptom, som försämrar livskvaliteten.

pic Hur kan jag påverka urininkontinensen?

Du kan påverka urininkontinens med hjälp av träning och levnadsvanor.

pic Var kan jag få hjälp för urininkontinens?

Orsaken till urininkontinens är bra att utreda på en läkarmottagning.