Var kan jag få hjälp med behandlingen av mina tarmtömningsproblem?

Det är bra att utreda orsaken till avföringsinkontinens eller tarmtömningsproblem på läkarens mottagning.

Du kan få hjälp med behandlingen av tarmtömningsproblem eller avföringsinkontinens, t.ex. från en fysioterapeut eller andra yrkesutbildade hälsovårdare som är insatta i problem med bäckenbotten.

Diskutera med läkare angående medicinisk behandling av tarmtömningsproblemen. Vid behov får du en remiss till specialistläkare för noggrannare undersökningar.

Föregående sida Sökningsguiden
 

Kyllä

Uppdaterad  3.3.2021